اگه چهارپا بودم باید دایناسور می شدم.

منقرض میشدم میرفت...

یا اگه بال داشتم باید لک لک می شدم

هیچ وقت همراه باقی لک لکها کوچ نمی کردم به این دهکده.

یا اگه دوپا بودم باید همراهت میومدم. شلمچه. کربلای پنج. توپ. تانک. کلاش.گلوله .ترکش. گلوله. گلوله. گلوله.............................


سلام باغرت

خوش اومدی

تو فقط تو این سی سال پلاکت رو گم کرده بودی

ولی ما مدت هاست که خودمونو گم کردیم.

بلبل خمینی بار دیگر بخون؛ این بار برای من که گم شدم.