مزخرف بی همه چیز. نادان! عوضی. موزی پررو. هروقت کارآموزی رو تموم کردم و اون کیست توی تخمدان مامانت رو کشیدم بیرون میای میگی دستت درد نکنه آقای دکتر؛ حالا من میخوابم از تو این دسته بیل بکش بیرون.

باز تو بیا گیر بده به اون چند روز خونریزی های خواهرت و هی بی ربط بگو ترشید.

دستمون رو که تو کلمه دیاثت باز کردن پس یه تفال میزنم بهش.. تو دیوثی اگر که ترشیدن رو برای دخترا به کار ببری.